Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Type:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Przyjmowanie komunalnych odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 w celu ich przetworzenia w procesie odzysku R3 (kompostowanie odpadów) w Kompostowni Odpadów Zielonych, zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu 2024-01-02 17:08 2024-12-31 15:00
2. Sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby „e-kompost”, wytwarzanego na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu 2024-02-05 13:42 2024-12-31 15:00
3. Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o. informuje, że posiada w sprzedaży organiczny środek poprawiający właściwości gleby pod nazwą handlową „e-kompost”, wytwarzany na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu. brak 2023-02-23 12:06 2023-12-30 12:00
4. Przyjmowanie komunalnych odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 w celu ich przetworzenia w procesie odzysku R3 (kompostowanie odpadów) w Kompostowni Odpadów Zielonych, zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu 2023-03-27 10:27 2023-12-30 10:00
5. Kompleksowa obsługa eksploatacyjna instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu 22/2023 2023-10-13 15:05 2023-10-20 10:30
6. Dostawa oleju napędowego do zbiornika znajdującego się na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu 4/2023 2023-01-31 12:35 2023-02-07 00:00
7. Przyjmowanie komunalnych odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 w celu ich przetworzenia w procesie odzysku R3 (kompostowanie odpadów) w Kompostowni Odpadów Zielonych, zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu 2022-04-04 18:11 2022-12-30 15:00
8. Sprzedaż organicznego środka poprawiającego właściwości gleby „e-kompost”, wytwarzanego na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu 2022-08-19 15:26 2022-12-30 15:00
9. Kompleksowa obsługa eksploatacyjna instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu 12/2022 2022-10-12 12:03 2022-10-19 10:30
10. Sprzedaż metalowych pojemników do zbiórki szkła typu SSI SCHÄFER o pojemnościach 1,6 m3, 2,5 m3 i 3,2 m3 2022-03-15 15:08 2022-03-30 15:00
11. Kompleksowa obsługa eksploatacyjna instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu 17/2021 2021-10-12 16:29 2021-10-19 10:30
12. Rozbiórka masztu oświetleniowego w konstrukcji kratowej stalowej na terenie nieruchomości Ekosystem Sp. z o.o. na terenie placu składowego na zapleczu budynku halowego przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 we Wrocławiu 9/2021 2021-06-02 15:48 2021-06-14 11:30
13. Rozbiórka masztu oświetleniowego w konstrukcji kratowej stalowej na terenie nieruchomości Ekosystem Sp. z o.o. na terenie placu składowego na zapleczu budynku halowego przy ul. Kazimierza Michalczyka 9 we Wrocławiu 4/2021 2021-04-27 17:55 2021-05-10 11:30
14. Zaproszenie do zakupu e-kompostu 2020-01-23 17:34 2020-12-31 15:30
15. Kompleksowa obsługa eksploatacyjna instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu 17/2020 2020-11-26 16:58 2020-12-04 10:30
16. Kompleksowa obsługa eksploatacyjna instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu 14/2020 2020-11-05 16:57 2020-11-13 10:30
17. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych przy ul. Janowskiej 51 i ul. Koziej (składowisko odpadów) we Wrocławiu 12/2020 2020-10-28 13:54 2020-11-05 10:50
18. Sprzedaż używanego samochodu (3) 2020-02-10 15:22 2020-02-14 12:00
19. Sprzedaż używanych samochodów (2) 2019-12-12 15:31 2019-12-19 12:00
20. Kompleksowa obsługa eksploatacyjna instalacji odgazowania składowiska odpadów komunalnych „Maślice” przy ul. Koziej we Wrocławiu 2019-12-11 13:50 2019-12-18 10:30
21. Sprzątanie pomieszczeń biurowych i gospodarczych w obiektach użytkowanych przez Ekosystem Sp. z o.o. we Wrocławiu 2019-11-28 16:34 2019-12-05 10:30
22. Sprzedaż używanych samochodów 2019-11-25 17:33 2019-12-02 12:00
23. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych przy ul. Janowskiej 51 i ul. Koziej (składowisko odpadów) we Wrocławiu 2019-11-07 15:13 2019-11-13 10:55
24. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb obiektów zarządzanych przez Zamawiającego, zlokalizowanych przy ul. Janowskiej 51 i ul. Koziej (składowisko odpadów) we Wrocławiu 2019-10-28 14:47 2019-11-05 10:30
Legenda
- Current
- Archive